הגשת השגה

 

השגה תוגש באחת הדרכים הבאות:
1. במרכז שירות הלקוחות –  יפו 97 , בניין כלל קומה 17
2. באמצעות דואר רשום בכתובת כפיר, ת.ד 44465 פסגת זאב מערב, 97775 ירושלים
3. באמצעות אתר האינטרנט בכתובת www.cfir.co.il בטופס המקוון.
יש לצרף לכל השגה:
• צילום ת"ז + ספח
• צילום של החיוב המוגדל
• מומלץ לצרף מסמכים התומכים בפנייתכם באם רלוונטי להשגה. (העתק ברור מכרטיס הנסיעה משני צדדיו, אישור רכישת כרטיס, אישור רפואי, אישור נכות, מוגבלות, חוגר, תעודת לוחם, אישור ביטוח לאומי, אישור לימודים)
• jpg,jpeg,bmp,webp,gif,png,pdf,doc,docx 


 

פרטים אישיים

שם פרטי
שם משפחה
סוג תעודה מזהה

תעודת זהות
דרכון
טלפון נייד
טלפון נוסף
דוא"ל
אישור קבלת אימייל

צירוף קבצים
+
ניתן לצרף עד 3 קבצים בגודל 1MB לכל היותר
Captcha

כתובת למשלוח דואר

עיר
רחוב
מספר בית
דירה
מיקוד

פרטי הנסיעה

סוג כרטיס


מספר רב קו אישי
מספר רב קו אנונימי
קוד כרטיס נייר
תאריך הנסיעה ניתן להזין תאריך עבר ידנית בפורמט dd/mm/yyyy
//
שעת נסיעה הקלד שעה בפורמט : שתי ספרות לשעה, ושתי ספרות לדקות
תחנת עלייה לרכבת
תחנת ירידה מהרכבת
תיאור ההשגה