• 22.06.2021 22:30
    עדכון: הארכת פעילות בימי חמישי
  • 02.05.2021 11:30
    שינויים בלוח הזמנים של הרכבת הקלה
  • עדכון גיל הזכאות להנחת אזרח ותיק
  • תשלום ברכבת הקלה
  • הנחיות כלליות לתקופת הקורונה
  • עדכון תעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית
  • מידע כללי
לכל הדיווחים

תשלום חיוב מוגדל