הנחות וזכאויות

בוגר - מעל 18

כל נוסע שאינו זכאי להנחה ייעודית במחיר כרטיס הנסיעה, על כל נוסע להצטייד מראש בכרטיס נסיעה לרכבת הקלה ולתקפו מיד עם כניסתו לרכבת.

ניתן להצטייד בכרטיס רב-קו ולהטעינו מראש או בכרטיס לנסיעה בודדת ברכבת הקלה בלבד אשר אינו מקנה נסיעות המשך ברכבות או מעבר לאוטובוסים.

 

שימו לב! השימוש בכרטיס נסיעה חד פעמי מנייר, המאפשר נסיעה בודדת ללא אפשרות למעבר בין קרונות, רכבות ואוטובוסים, תקף מעתה ליום הרכישה בלבד.

אזרח/ית ותיק/ה

תושב/ת ישראל אשר מלאו לו: גבר - 67 שנים, אישה - 62 שנים.

אזרח ותיק זכאי להנחה בגובה 50% ממחיר הנסיעה בעת רכישת החוזה באמצעות כרטיס הרב-קו בפרופיל המתאים.

סטודנט

סטודנט/ית הלומד/ת במוסד לימודים המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה. יש להצטייד בכרטיס סטודנט ואישור לימודים תקף לצורך עדכון הפרופיל המתאים בכרטיס הרב-קו.
מוסד הלימודים חייב להיות בהסדר עם משרד התחבורה.
ניתן לבדוק זכאות כאן

סטודנטים הרוצים להנפיק כרטיס רב קו עם פרופיל סטודנט, או לעדכן את הפרופיל בכרטיס הרב קו האישי שלהם לפרופיל סטודנט, או להאריך את תוקף פרופיל הסטודנט שלהם והינם זכאים לכך - מתבקשים להקדים ולעשות זאת.

לצורך פעולה זו עליכם לגשת לאחד ממרכזי "על הקו" של משרד התחבורה, למרכזי השירות של אגד בתחנה מרכזית או למרכז השירות של כפיר בסמוך לסינמה סיטי בליווי תעודה מזהה, ולהביא אישור לימודים מודפס בתוקף, תעודת סטודנט לשנת הלימודים הרלוונטית ובמידה ואין תעודת סטודנט יש להביא אישור תשלום לימודים מודפס.


 

לתשומת ליבכם:
* טעינת חוזים תקופתיים סטודנטיאליים (סמסטריאלי ושנתי) התקפים גם לרכבת הקלה, מבוצעת בעמדות על הקו של חברות האוטובוסים - אגד, סופרבוס וקווים (ע"פ המרחב הרלוונטי) – בלבד.
* בהתאם, גם הגדרת פרופיל "סטודנט מורחב" אפשרית רק אצל החברות הנ"ל.

פרופיל סטודנט שעומד לפוג תוקפו
מכשיר התיקוף ברכבת הקלה מתריע על כרטיסי רב קו שהפרופיל בהם עומד לפוג.
ההתראה באה לידי ביטוי כך שבעת תיקוף הכרטיס נדלקת הנורה הכתומה (האמצעית) במכשיר התיקוף ומוצגת הודעה בדבר תום תוקף הפרופיל ביחד עם קול התראה שונה.
ההתראה מוצגת במהלך חודש ימים לפני המועד בו פג תוקף הפרופיל.
לתשומת ליבכם, כל עוד הפרופיל בתוקף ניתן להמשיך לעשות שימוש בחוזים הקשורים לאותה זכאות המוטענים על הכרטיס. לעומת זאת, עם תום תוקף הפרופיל לא ניתן יותר לעשות שימוש בחוזים אלה.
ניתן לבדוק את תוקף הפרופיל בכל אחת ממכונות האוטומטיות בתחנות הרכבת.

סטודנט מורחב

סטודנט שרכש חוזה נסיעה סמסטריאלי או שנתי, יש להצטייד בכרטיס סטודנט ואישור לימודים תקף לצורך עדכון הפרופיל המתאים בכרטיס הרב-קו.

נוער - מגיל 5 עד 18

בני נוער שטרם מלאו להם 18 או הלומדים בכיתה י"ב עד סוף שנת הלימודים (31.8).
בני נוער זכאים להנחה בגובה 50% ממחיר הנסיעה בעת רכישת חוזה מסוג ערך צבור באמצעות כרטיס הרב-קו בפרופיל המתאים.

נכה / זכאי ביטוח לאומי

בעלי תעודת זכאות מאת המפקח על התעבורה. יש להביא את התעודה לצורך הנפקת הכרטיס המתאים. זכאים לרכישת חוזה מסוג ערך צבור בהנחה של 33%.


 

הארכת תוקף ההנחות למקבלי הבטחת הכנסה, קצבאות שאירים והשלמת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי, הקיימים כיום, עד לתום שנת 2018.
זכאים המקבלים הבטחת הכנסה, קצבאות שאירים והשלמת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי מתבקשים לגשת לעמדות השירות "על הקו" הממוקמות ברחבי ירושלים עם התעודה הקיימת, ואילו זכאים חדשים יגיעו עם אישור קבלת הקצבה מהביטוח הלאומי (ללא תעודה של משרד התחבורה) ויוארך עבורם הפרופיל הרלוונטי על גבי הרב קו בשנה נוספת עד תום 2018.

לנוחיותכם, רשימת האזורים בהם ניתן לקבל את השירות

חיילים ושוטרים - תיקוף כרטיס החוגר וכרטיס שוטר

חיילים בשירות סדיר וקבע ושוטרים מחוייבים לתקף את תעודת החוגר האישית/כרטיס שוטר בכל כניסה לרכבת במכונות התיקוף המוצבות בקרונות הרכבת הקלה.

שימו לב!
בסופי שבוע ובחגים חיילים רשאים לנסוע בלבוש אזרחי, בתיקוף תעודת החוגר.

חיילי מילואים

חיילי מילואים זכאים לנסיעה ללא תשלום בימי הגיוס / השחרור משירות המילואים באמצעות המרת השובר שקיבלו מצה"ל בכרטיס נסיעה לרכבת הקלה. את ההמרה יש לבצע לפני היום הרלוונטי (גיוס / שחרור) במרכז השירות של כפיר.

של"ת / קד"צ / שירות לאומי / ש"ש

חייל/ת בשירות ללא תשלום, חניך/כה במכינה קדם צבאית, חניך/כה במכינה קדם צבאית חצי שנתית, מתנדב/ת בשירות לאומי, מתנדב/ת בשנת שירות - זכאים לנסיעה ללא תשלום אך מחויבים בתיקוף כרטיס הרב-קו עם כניסתם לרכבת הקלה.
לצורך עדכון הפרופיל יש לגשת לחברה בו הונפק כרטיס הרב-קו, לשנות לפרופיל המתאים ולהטעין בכרטיס את חוזה הנסיעה המיוחד.
בעלי זכאות זו שאין ברשותם רב-קו, זכאים לגשת למרכז השירות של כפיר או לכל אחד ממפעילי התחבורה הציבורית, להנפיק כרטיס רב-קו ללא תשלום ולהטעין בו את חוזה הנסיעה המיוחד.


למען הסר ספק: של"ת, קד"צ, שירות לאומי וש"ש מחויבים לתקף את כרטיס הרב-קו שברשותם בכל נסיעה מיד עם כניסת לרכבת.

חברי כנסת

חברי כנסת וח"כים לשעבר זכאים לנסיעה ללא תשלום ברכבת הקלה וזאת בכפוף לתיקוף כרטיס הרב-קו שברשותם כשעליו מוטען חוזה הפטור הייעודי.

 

להטענת החוזה הייעודי יש לגשת לחברה בו הונפק כרטיס הרב-קו ולהציג תעודת ח״כ / ח"כ לשעבר.

עיוור

בעלי תעודת עיוור/ת של משרד הרווחה, לרבות כלב נחיה הנלווה אליהם.
למען הסר ספק, עיוורים יכולים לבחור בין שימוש בכרטיס רב-קו בפרופיל המקנה נסיעה ללא תשלום לבין הצגת תעודת עיוור בעת ביקורת הכרטיסים ברכבת.

מלווה לעיוור

נוסע המשמש בעת נסיעתו כמלווה לעיוור בנסיעה ברכבת הקלה.
נוסע זה זכאי להנחה של 50% במקרה של רכישת כרטיס נייר ייעודי לנסיעה בודדת ברכבת.
כרטיס זה אינו מאפשר נסיעת המשך בין רכבות או מעבר לאוטובוסים. הכרטיס תקף ליום הרכישה בלבד וניתן לשימוש רק בעבור מלווה לנוסע עיוור ברכבת הקלה.

חופשי חודשי

חוזה חופשי חודשי ניתן להטעין החל מה- 20 לחודש ועד ל-10 לאותו חודש מבוקש. החוזה יחל לפעול מתחילת החודש הקלנדרי.
לדוגמה: עבור חודש מאי 2021 ניתן להטעין את הכרטיס בחוזה חופשי חודשי החל מה- 20.04.21 ועד 10.05.21

החוזה יפעל החל מה- 1.5.2021 ועד לסוף חודש מאי.
חוזה זה לא ניתן להטענה על גבי כרטיס רב-קו אנונימי.

חופשי שבועי

ברכישת חוזה חופשי שבועי ניתן לנסוע באופן חופשי ברכבת הקלה ובאמצעי התחבורה הציבורית במשך אותו השבוע.
יש לתקף את כרטיס הרב-קו בכל נסיעה.

חופשי יומי

ברכישת חוזה חופשי יומי ניתן לנסוע באופן חופשי ברכבת הקלה ובאמצעי התחבורה הציבורית במשך אותו היום.
יש לתקף את כרטיס הרב-קו בכל נסיעה עם הכניסה לרכבת.

ילדים עד גיל 5

ילד אחד עד גיל 5 הנוסע בליווי נוסע משלם פטור מתשלום, עבור כל ילד נוסף יש לרכוש כרטיס נסיעה עם הכניסה לרכבת.

עגלות ילדים

בזכות העובדה שמפלס קרונות הרכבת תואם במדויק למפלס הרציף ניתן להיכנס לרכבת בנוחות ובקלות גם עם עגלות ילדים פתוחות.
עגלות הילדים פטורות מתשלום בכל שעות היום.

הכנסת אופניים לרכבת

בהתאם להנחיות משרד התחבורה ניתן להכניס לרכבת הקלה אופניים מתקפלים בלבד (עם או ללא תיק אחסון) בכל שעות פעילות הרכבת.
לא תתאפשר הכנסת אופניים שאינם מתקפלים.
באחריות הנוסע להשאיר את אופניו צמודים אליו לאורך כל זמן הנסיעה ברכבת הקלה.
פקח או בעל תפקיד אשר הוסמך לכך על ידי הנהלת הרכבת הקלה רשאי להורות לנוסע אשר עובר על ההנחיות לצאת מהרכבת הקלה בתחנה הקרובה.
לא רוכבים על אופניים בתחום המסילות.

בעלי חיים

ניתן להסיע בעל חיים ברכבת הקלה ובלבד שהוא בגודל המאפשר להניחו על ברכי הנוסע או להחזיקו בידיו.
כאשר כלבים מחוייבים לשאת זמם על פיהם ויהיו קשורים ברצועה, ובעלי חיים אחרים יהיו מצויים בתוך תיבה או סל באופן המונע אפשרות של פגיעה בנוסעים או הטרדתם, וזאת על פי תקנה 18 לתקנות מסילות הברזל (הפעלת מסילת ברזל מקומית), התשע"ב-2012:
ניתן להכניס לרכבת כלב נחיה המתלווה לבעל תעודת עיוור וכן כלב נחיה בתקופת אימון הלבוש אפודה עם הכיתוב: "כלב נחיה באימון".
במקרה זה המאמן חייב בתשלום מלא.

קלנועית

הרכבת הקלה נגישה לבעלי מוגבלויות וניתן להיכנס אליה ולצאת ממנה בקלות ובנוחות.
קולנועית מסוג A שרוחבה עד 75 ס"מ, אורכה עד 120 ס"מ ומשקל הכסא הינו עד 130 ק"ג, מורשית לנסיעה בתחבורה ציבורית, לרבות הרכבת הקלה.

חובת התיקוף

 

כפיר פועלת בכל נושאי האכיפה על פי הוראות המדינה ובהתאם לחוק הקובע את חובת הרכישה ותיקוף הכרטיסים.

לפרטים נוספים, לחצו על הכפתור למטה.