שאלות ותשובות

חובת התיקוף

 • כפיר פועלת בכל נושאי האכיפה על פי הוראות המדינה ובהתאם לחוק הקובע את חובת הרכישה ותיקוף הכרטיסים.
 • הרכבת הקלה היא אמצעי התחבורה הראשון בארץ שהינו "מערכת פתוחה" שעובדת על אמון; הנוסע נדרש לשלם ולתקף את הכרטיס עצמאית מבלי שהוא עובר דרך בקרה של שער או של נהג.
 • ההוראה לתקף את הכרטיסים היא מדיניות מערכתית שנקבעה על ידי משרד התחבורה לאור כוונתם להטמיע היום ובעתיד יותר ויותר מערכות פתוחות באמצעי התחבורה בישראל.
   
 • חובת התיקוף נקבעה על ידי משרד התחבורה על מנת לאפשר קיום תחבורה ציבורית משולבת בין כלל המפעילים ומתן זכות לנוסע למעבר בין אמצעי התחבורה השונים במשך 90 דקות ממועד התיקוף הראשון (בכרטיס רב קו בלבד). ללא תיקוף בכל נסיעה בכל אמצעי תחבורה לא ניתן יהיה לקיים מערכת זו לטובת כלל הנוסעים.
 • על פי חוק ובהנחיית משרד התחבורה חובה להצטייד בכרטיס נסיעה מתאים מראש, לתקפו במכשיר התיקוף מיד ובכל כניסה לרכבת ולוודא כי התיקוף תקין. נוסע שימצא ללא כרטיס נסיעה או כרטיס שלא תוקף כדין יחויב בחיוב מוגדל.
 • *חיוב מוגדל: מחיר נסיעה מלא בתוספת פיצוי כספי ע"ס 180 ₪ ע"פ חוק בביקורת כרטיסים, חובת הנוסע להציג ולמסור את כרטיס הנסיעה לפקיד הרכבת על פי דרישתו.
 • לא ניתן לרכוש כרטיס נסיעה ברכבת | יש לשמור את כרטיס הנסיעה לביקורת עד לאחר יציאה מתחום התחנה.

בהתאם להנחיות משרד התחבורה יש לתקף כל כרטיס, המוטען בכל חוזה שהוא, בכל נסיעה ברכבת הקלה מיד עם הכניסה לרכבת.
זאת גם בעת מעבר בין אוטובוס לרכבת ובין רכבות וכן כאשר מוטען עליו חוזה תקופתי או מיוחד.

חובת התיקוף חלה על כל סוגי הכרטיסים החל מכרטיס נייר דרך חוזי ערך צבור וכרטיסיות ועד לכרטיסי המנוי כדוגמת חופשי חודשי, שבועי, סטודנטיאלי ועוד...

את כרטיס הנסיעה, כל כרטיס שהוא, יש לשמור עד לאחר עזיבת תחנת היעד לצורך הצגתו לבקרי הרכבת.

בנסיעה באמצעות כרטיס נייר לנסיעה חד פעמית בודדת, תיקוף הכרטיס מבוצע באמצעות הכנסתו, עם כיוון החץ, לחריץ הרלוונטי במכשיר התיקוף בכניסה לקרון.
יש לוודא כי תאריך ושעת הנסיעה הודפסו על גב הכרטיס.

 • את כרטיס הרב-קו חובה לתקף ללא קשר לסוג החוזה הטעון על גבי הכרטיס, לרבות כאשר מוטען עליו חוזה תקופתי כגון; חופשי יומי, שבועי, חודשי, סמסטריאלי, שנתי או חוזה הנסיעה "ערך צבור".
 • תיקוף כרטיס הרב-קו מבוצע באמצעות הצמדתו למרכז מכשיר התיקוף.
  בעת תיקוף תקין יופיע אור ירוק על גבי מכשיר התיקוף.
  בנוסף לאור הירוק מופיע גם מלל המודיע על תיקוף תקין ומושמע צליל מתאים.

בהחלט כן.
את כרטיס הרב-קו חובה לתקף ללא קשר לסוג החוזה הטעון על גבי הכרטיס.
גם חוזים מיוחדים לנסיעה ללא תשלום כגון: של"ת, קד"צ, שירות לאומי ושנת שירות מחויבים לתקף את הכרטיס האישי עם החוזה הייעודי בכל כניסה לרכבת.

בהחלט.
את כרטיס הרב-קו חובה לתקף ללא קשר לסוג החוזה הטעון על גבי הכרטיס, לרבות כאשר מוטען עליו חוזה תקופתי כגון; חופשי יומי, שבועי, חודשי, סמסטריאלי, שנתי או חוזה הנסיעה "ערך צבור".

רק אם התחלתם נסיעה של מספר נוסעים באוטובוס באמצעות רב קו אחד, תוכלו להמשיך בנסיעת המשך גם ברכבת הקלה עם אותם הנוסעים ולתקף את הכרטיס בעבור כולם.
תיקוף בהתחלת נסיעה ברכבת הקלה יתאפשר רק בעבור נוסע אחד בלבד.

מהו חיוב מוגדל

חיוב מוגדל הינו דרישה לתשלום מוגדל אשר מוטלת על נוסע שנמצא ברכבת או שיצא ממנה לתחנה כאשר אין ברשותו כרטיס נסיעה תקף כחוק. רכישת הכרטיס בלבד אינה מספקת ובהתאם לחוק ולהנחיות משרד התחבורה יש לתקף כל כרטיס בכל נסיעה מיד עם הכניסה לקרון.
טופס דרישה לתשלום מוגדל

על פי חוק ובהנחיית משרד התחבורה חובה להצטייד בכרטיס נסיעה מתאים מראש, לתקפו במכשיר התיקוף מיד ובכל כניסה לרכבת ולוודא כי התיקוף תקין.
נוסע שימצא ללא כרטיס נסיעה או כרטיס שלא תוקף כדין יחויב בחיוב מוגדל.
*חיוב מוגדל: מחיר נסיעה מלא בתוספת פיצוי כספי ע"ס 180 ₪ ע"פ חוק
בביקורת כרטיסים, חובת הנוסע להציג ולמסור את כרטיס הנסיעה לפקיד הרכבת על פי דרישתו.
לא ניתן לרכוש כרטיס נסיעה ברכבת | יש לשמור את כרטיס הנסיעה לביקורת עד לאחר יציאה מתחום התחנה.

במידה ואינך מסכים או הנך מעוניין להשיג על החיוב, ניתן להגיש בקשה להשגה על דרישה לתשלום חיוב מוגדל.
במקרה זה יש למלא את הפרטים בטופס "השגה על חיוב מוגדל".

אי תשלום החיוב המוגדל במועד עלול לגרור חיובים נוספים של ריביות, הצמדה וכד'.
חוב שלא ישולם ייגבה באמצעות ההוצאה לפועל.

ניתן לקבל סטטוס עבור ההשגה במוקד הטלפוני ורצוי לאחר 60 יום.
לבירור ניתן לפנות למוקד הטלפוני של כפיר במספר 2779*.

יתרונות הרכבת הקלה

רכבת קלה עירונית הינה כלי תחבורה מקובל ונפוץ בעולם להסעת המונים אך חדש בארץ.

ירושלים, עיר הבירה והעיר הגדולה ביותר בישראל, זכתה להיות הראשונה והיחידה עד כה בארץ, בה פועלת רכבת קלה.

כ-170,000 נוסעים מידי יום עושים שימוש ברכבת הקלה וכ-40 מיליון נסיעות נוסעים מתבצעות בה בשנה.

כל רכבת מכילה כ-500 נוסעים, שווה ערך ל-10 אוטובוסים. קיבולת נוסעים גדולה זו, מתאפשרת הודות לעובדה שרוב שטחה הפנימי של הרכבת מיועד לנוסעים בעמידה.
תפיסה תכנונית זו מבוססת על כך שמדובר בנסיעות עירוניות קצרות יחסית. לטובת ישיבה הוקצו 112 מושבים קבועים בהם ישנה עדיפות למבוגרים ועוד 16 מושבים מתקפלים בכל רכבת המיועדים לנוסעים עם מוגבלויות.

כן וזהו אחד מיתרונותיה של הרכבת.
הרכבת הקלה בירושלים הינה מערכת התחבורה הציבורית הראשונה בישראל שפועלת עם העדפה וקדימות ברמזורים מה שמאפשר נסיעה חלקה ובזמן ידוע מראש.

בתחנות הרכבת הקלה מוצבים צגי מידע אלקטרוניים המעדכנים בזמן אמת על מועד הגעת הרכבת הקלה.
מידע אלקטרוני שימושי קיים גם בקרונות הרכבת והוא מופיע בשלוש שפות.

בזכות הרכבת הקלה הופחת עומס התנועה בכבישי העיר ואיכות החיים והסביבה השתפרו משמעותית.
מנועי הרכבת חרישיים ונסיעתה שקטה, כך שהיא אינה מהווה מטרד רעש לסביבה.
כתוצאה מהפעלת הרכבת הקלה ירדה רמת זיהום האוויר ברחוב יפו בכ-70 אחוזים ואם בעבר רחוב יפו היה גדוש במכוניות ומזוהם מעשן אגזוזים, הרי שמאז הופעת הרכבת הקלה, הפך הרחוב למרכז עיר מודרני, שקט, פורח ומלא חיים.
למעשה, כחלק מחזון החייאת מרכז העיר, תוכנן הקו הראשון כך שיספק נגישות נוחה וזמינה למרכז העיר המתחדש והמתפתח.
רחוב יפו המהווה את הציר המרכזי, שינה את פניו כך שכיום הוא מדרחוב נאה ושקט המאפשר מעבר להולכי רגל ולרכבת הקלה בלבד.

פיתוח קו הרכבת הקלה הביא לשגשוג ופריחה נדל"נית ועסקית בעיר, לצמיחה של מרכזי תרבות ובילוי ולנגישות של תושבי שכונות גדולות כמו פסגת זאב, בית וגן, בית הכרם, בית חנינא, שועפאט, הגבעה הצרפתית ועוד למרכז העיר.
הנגישות המלאה לאורך הקו הפיחה חיים בעסקים ובמקומות הבילוי באזורים אליהם מגיעה הרכבת הקלה וההגעה אליהם מתאפשרת בנוחות, במהירות ובקלות.

ודאי. זהו אחד הנושאים בו אנו גאים ביותר!
יתרונה הבולט של הרכבת הקלה הוא מתן נגישות מלאה גם לנוסעים עם מוגבלויות שונות.
כדי לעזור ולסייע לנוסעים עם מוגבלויות תוכננה הרכבת הקלה בעצה אחת עם יועצי נגישות במטרה להקל על חווית הנסיעה של כלל ציבור הנוסעים.

הרכבת הקלה מאפשרת, לראשונה בישראל, נגישות מלאה לכולם; מפלס הרציפים מותאם במדויק לרצפת הקרונות ולכן הכניסה אל הקרונות והיציאה מהם מתבצעת בקלות, בנוחות ובמהירות, באופן שמאפשר מעבר חלק לבעלי כיסאות גלגלים, כמו גם להורים עם עגלות ילדים.
הקרונות ותחנות הרכבת הקלה צוידו בעזרים ויזואליים וקוליים לטובת כבדי השמיעה והראייה והמידע כולו ניתן בשלוש שפות.

כרטיסי נסיעה

כרטיס נסיעה מנייר לנסיעה בודדת ברכבת הקלה בלבד ניתן לרכוש בכל אחת מהמכונות האוטומטיות למכירת כרטיסים המוצבות בתחנות הרכבת הקלה וכן במרכז השירות של כפיר.
הטענת כרטיסי רב-קו ניתן לבצע במכונות האוטומטיות בתחנות, במרכז השירות של כפיר, אצל נהגי האוטובוסים או באתר "רב קו אונליין".
שימו לב: לנסיעה ברכבת הקלה יש להצטייד בכרטיס הנסיעה מראש, לא ניתן לרכוש כרטיס ברכבת עצמה.

על פי חוק ובהתאם להנחיות משרד התחבורה יש לתקף כל כרטיס בכל נסיעה ברכבת הקלה מיד עם כניסתכם לרכבת.

כרטיס מנייר לנסיעה בודדת ברכבת הקלה מאפשר נסיעה אחת בלבד ברכבת ללא אפשרות לנסיעות מעבר ברכבת או באוטובוס ואינו מאפשר ליהנות מהנחות הניתנות לזכאים (נוער, סטודנט, אזרח ותיק וכו').
שימו לב! השימוש בכרטיס נסיעה חד פעמי מנייר, המאפשר נסיעה בודדת ללא אפשרות למעבר בין קרונות, רכבות ואוטובוסים, תקף מעתה ליום הרכישה בלבד.
נוסעים העושים שימוש בכרטיס לנסיעה בודדת מנייר נדרשים לתקף את הכרטיס מיד עם כניסתם לרכבת, לוודא שהתאריך ושעת התיקוף הודפסו על גב הכרטיס ולשמור אותו עד לאחר עזיבת תחנת היעד לצורך הצגתו לבקרי הרכבת .
כרטיס מנייר לנסיעה בודדת שנרכש באוטובוס אינו תקף לנסיעה ברכבת.
כרטיסי נייר שנרכשו בעבר טרם שינוי הממשקים יכובדו במלואם ברכבת הקלה.

את כרטיס הרב-קו יש לטעון מראש במכונות האוטומטיות הממוקמות בכל אחד מרציפי הרכבת הקלה, במרכז השירות של כפיר, אצל נהגי האוטובוסים או באתר "רב קו אונליין".

כל סוגי הכרטיסים לרכבת הקלה המוטענים על גבי כרטיס הרב-קו מאפשרים נסיעה חופשית ברכבת הקלה ובאוטובוסים בירושלים למשך 90 דקות מזמן התיקוף הראשון. בכל נסיעה חובה לתקף את הכרטיס עם כניסתכם לרכבת - גם בזמן מעבר מאוטובוס לרכבת וגם בזמן מעבר בין רכבות, לרבות כאשר מוטען על הכרטיס חוזה תקופתי או מיוחד.

ניתן לנסוע ברכבת הקלה גם באמצעות הסדר הנסיעות הארצי "ערך צבור".
הסדר זה משמש גם בנסיעות שהחלו באוטובוס והמשיכו ברכבת הקלה וגם בנסיעות המתחילות ברכבת הקלה.
ניתן לטעון את הסדר הנסיעות הארצי "ערך צבור" על גבי כרטיס הרב-קו בעמדות הרכבת הקלה ובמרכז שירות הלקוחות של כפיר, או באתר "רב קו אונליין".
ההנחות הניתנות בעת הטענת חוזה ערך צבור הינן זהות לאחוזי ההנחה הניתנים ברכישת כרטיסיות נסיעה ותלויות בפרופיל המעודכן על גבי כרטיס הרב-קו.

על פי נהלי משרד התחבורה, קבלת הנחות ברכישת כרטיסי נסיעה לרכבת הקלה מתאפשרת רק באמצעות כרטיס רב-קו אישי שהונפק עם "פרופיל" ההנחה המתאים.
לצורך קבלת פרופילי ההנחות בכרטיסי הרב-קו שהונפקו, על הנוסע להגיע למרכז השירות של כפיר (או של כל מפעיל תחבורה אחר) עם תעודת זהות והמסמכים הרלוונטיים – תעודת סטודנט, אישורי ביטוח לאומי וכיוצא באלה בהתאם לסוג הפרופיל המבוקש.

חייל/ת בשירות ללא תשלום, חניך/כה במכינה קדם צבאית, חניך/כה במכינה קדם צבאית חצי שנתית, מתנדב/ת בשירות לאומי, מתנדב/ת בשנת שירות - זכאים לנסיעה ללא תשלום אך מחויבים בתיקוף כרטיס הרב-קו עם כניסתם לרכבת הקלה.
לצורך עדכון הפרופיל יש לגשת לחברה בו הונפק כרטיס הרב-קו, לשנות לפרופיל המתאים ולהטעין בכרטיס את חוזה הנסיעה המיוחד.
בעלי זכאות זו שאין ברשותם רב-קו, זכאים לגשת למרכז השירות של כפיר או של כל אחד ממפעילי התחבורה הציבורית, להנפיק כרטיס רב-קו ללא תשלום ולהטעין בו את חוזה הנסיעה המיוחד.

למען הסר ספק: של"ת, קד"צ, שירות לאומי וש"ש מחויבים לתקף את כרטיס הרב-קו שברשותם בכל נסיעה מיד עם כניסת לרכבת.

חוזה חופשי חודשי ניתן להטעין החל מה-20 לחודש ועד ל-10 לאותו חודש מבוקש.
החוזה יחל לפעול מתחילת החודש הקלנדרי.


על פי חוק ובהתאם להנחיות משרד התחבורה יש לתקף כל כרטיס בכל נסיעה ברכבת הקלה, לרבות כרטיס המוטען בחוזה "חופשי חודשי" או כל חוזה תקופתי או מיוחד.

ילד אחד עד גיל 5 הנוסע בליווי נוסע משלם פטור מתשלום, עבור כל ילד נוסף יש לרכוש כרטיס נסיעה טרם הכניסה לרכבת.

מסלול הרכבת

הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים, הראשון בישראל, עובר בליבה של העיר ומחבר בין שכונותיה למרכזה.
אורכו של קו הרכבת הקלה הקיים הינו 13.8 ק"מ והוא מחבר בין חלקי בירת ישראל ומנגיש את הנסיעה בה לכלל האוכלוסיות בעיר.

קו הרכבת הקלה מתחיל בתחנת הר הרצל בסמוך לשכונת בית וגן, לבית הקברות הלאומי ולמוזיאון יד ושם.
משם ממשיך על שדרות הרצל ועולה על גשר המיתרים המתוח מעל הכניסה הראשית לעיר ואשר נבנה במיוחד לצורך מעברה של הרכבת מעל מפלס הרחוב ונתיבי התחבורה הרבים.
מהגשר יורד הקו לרחוב יפו ועובר דרך התחנה המרכזית ושוק מחנה יהודה הססגוני.
משם ממשיך במדרחוב יפו הנאה שנבנה לשימוש הרכבת הקלה והולכי הרגל הרבים במרכז העיר ומגיע עד תחנת העירייה לצד כיכר ספרא ממנה ניתן להגיע לעיר העתיקה ולרחבת ממילא.
מהעירייה ממשיך הקו דרך כיכר צה"ל לשער שכם, לאזורי המלונות בכביש 1 העירוני, לגבעת התחמושת ולצומת הגבעה הצרפתית.
הקו נכנס לשכונות שועפאט ובית חנינא ומשם לפסגת זאב. קצהו של הקו ממוקם בסמוך לרחוב חיל האוויר בפסגת זאב בואכה נווה יעקב.

הרכבת הקלה הינה אמצעי תחבורה מרכזי העובר בטבורה של העיר ומחבר בין אזורים שונים.
הרכבת משתלבת עם אמצעי התחבורה האחרים בעיר הפועלים במשולב עם זמני נסיעת הרכבת הקלה.
כדי לאפשר מעבר קל ונוח בין הרכבת לבין האוטובוסים מוצעים לנוסעים מגוון כרטיסי נסיעה משולבים המתאימים לצורכי השימוש ולצורכי הנסיעה של כל נוסע ותחנות האוטובוסים סמוכות לתחנות הרכבת הקלה.

לנהגי הרכב הפרטי מומלץ לחנות את רכבם באחד מחניוני "חנה וסע" בהר הרצל, בגבעת התחמושת או בפסגת זאב ולהמשיך את נסיעתם ברחבי העיר בנוחות מרבית באמצעות הרכבת הקלה.
החניונים אינם באחריות או ניהול של חברת כפיר אלא שייכים לעירייה ומתופעלים ע"י חברה מטעמה.

תלוי כמובן בתחנת המוצא ולהיכן אתם מעוניינים להגיע. ככלל, מסלול הנסיעה כולו מקצה הקו לקצהו השני אורך בממוצע כ-45 דקות.
זמן ההגעה מקצה הקו למרכז העיר הינו כ-10-20 דקות.

כרטיסי רב קו

לפי חוק ובהתאם להנחיות משרד התחבורה חובה לתקף כל כרטיס, המוטען בכל חוזה שהוא, בכל נסיעה ברכבת הקלה מיד עם הכניסה לרכבת.
זאת גם בעת מעבר בין אוטובוס לרכבת ובין רכבות וכן כאשר מוטען עליו חוזה תקופתי או מיוחד.
הרב-קו הינו כרטיס אלקטרוני "חכם" לנסיעה בתחבורה הציבורית, המשמש כתחליף לכרטיסי הנייר השונים ומטרתו להקל על אופן התשלום בעת הנסיעה.
הכרטיס מאפשר נסיעות אצל כלל מפעילי התחבורה הציבורית בישראל ומאפשר מעבר חופשי בין מרבית אמצעי התחבורה.
על גבי כרטיס הרב-קו ניתן להטעין חוזים שונים כגון: חופשי חודשי, שבועי ויומי, כרטיסיות או 'ערך צבור'.

לכרטיס הרב-קו יתרונות בולטים - הוא נוח, מותאם לכל כיס וארנק, ניתן להטעין בו טעינה חוזרת ולקבל את ההנחות המגיעות לנוסע על-פי חוק. בנוסף, כרטיס הרב-קו מייתר את הצורך להצטייד במזומן בכל נסיעה.
את כרטיס הרב-קו ניתן להנפיק במרכז השירות של כפיר, אצל כלל מפעילי התחבורה הציבורית או בעמדות "על הקו" של משרד התחבורה.
בעת ההנפקה יש להצטייד בתעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה ובמסמכים הרלוונטיים המעידים על הזכאות לפרופיל המקנה הנחה מיוחדת.

ילדים מתחת לגיל 16 ילוו ע"י הוריהם ויצטיידו בתעודת זהות של הוריהם עם הספח.

את כרטיס הרב-קו ניתן לטעון במכונות האוטומטיות הממוקמות בכל אחד מרציפי הרכבת הקלה, במרכז השירות של כפיר, במרכזי השירות "על הקו" של משרד התחבורה ובאתר "רב קו אונליין".


שימו לב, את הסדר הנסיעה "ערך צבור" ניתן לרכוש במרכזי השירות "על הקו" של משרד התחבורה ובאתר "רב קו אונליין" .
החל מה - 16.7.2019 ניתן לרכוש הסדר זה במכונות האוטומטיות ברציפי הרכבת הקלה או במרכז השירות של כפיר.

שירות לקוחות

טוב ששאלת! נשמח להעניק לך שירות באחת מהדרכים הבאות:
מרכז שירות הלקוחות המאוייש של כפיר הנמצא יפו 97 בניין כלל, קומה 17.
המוקד הטלפוני של כפיר במספר 2779*.

המחלקה לפניות הציבור בעמוד שירות הלקוחות.

משלוח פקס למספר:  15325453055

משלוח דואר בכתובת : כפיר בע"מ - הרכבת הקלה בי-ם דרך ענתות , דיפו מרכז הרכבת הקלה , ת.ד. 44465 ירושלים 9144101.


בנוסף ניתן לפנות אלינו באמצעות דף הפייסבוק הרשמי של כפיר - הרכבת הקלה בירושלים.

למוקד השירות הטלפוני של כפיר חייגו - 2779*

שעות פעילות המוקד הטלפוני: בימים א' – ה' : 20:00 – 7:00, בימי ו' וערבי חג: 13:00 – 7:00 ובצאת השבת / החג : כשעה לאחר צאת השבת/החג ועד השעה 23:00.

השירות הטלפוני כולל מערכת מענה קולי וצוות נציגי שירות מיומנים אשר באמצעותם תוכלו לקבל מידע מפורט ושירות במגוון נושאים כגון: תוואי המסלול, מיקום התחנות, תעריפי הנסיעה, לוחות הזמנים, נקודות רכישת והנפקת כרטיסים, עדכונים שוטפים בזמן אמת ועוד.

מרכז השירות של כפיר הרכבת הקלה בירושלים הינו חדשני, מרווח ונגיש ביפו 97 בניין כלל, קומה 17.
נציגי מרכז השירות ישמחו לסייע ולתת מענה בין השאר בתחומים הבאים:

 • מידע מפורט על מסלול הקו, שעות הפעילות, לוחות זמנים ועוד.
 • מידע על תעריפי הנסיעה וההנחות לזכאים.
 • רכישת כרטיסים לנסיעה ברכבת הקלה.
 • הנפקת כרטיסי רב-קו ועדכון הפרופילים בכרטיס.
 • טיפול בכרטיסים פגומים וחידוש כרטיסים במקרה של אובדן או גניבה.
 • טיפול באבדות ומציאות.
 • הגשת השגה בגין חיוב מוגדל.
 • תשלום חיוב מוגדל.מרכז השירות נגיש לנוסעים עם מוגבלויות הזכאים לקבלת שירות ללא המתנה בתור.

שעות פעילות מרכז השירות המאוייש: בימים א'-ה' 17:00 - 09:00, בימי ו' וערבי חג: 13:00 - 09:00.

ניתן למלא את הפרטים אודות האבדה / המציאה בטופס זה  או לפנות למרכז השירות של כפיר.

מסלול טיול

כפיר הרכבת הקלה בירושלים מזמינה אתכם לטייל בירושלים באמצעות הרכבת הקלה וליהנות מכל מה שיש לעיר להציע.
לבחירת מסלול מומלץ היכנס לעמוד "תכנון מסלול נסיעה".

מומלץ לחנות את רכבכם באחד מחניוני "חנה וסע" בהר הרצל, בגבעת התחמושת או בפסגת זאב ולהמשיך את הנסיעה ברחבי העיר בנוחות מרבית באמצעות הרכבת הקלה.
אנו מזמינים אתכם להיכנס לעמוד "תכנון מסלול נסיעה" ולבחור מסלול מומלץ לטיול בעיר.

הרכבת הקלה עוברת באזורים מרכזיים בירושלים; קו הרכבת הקלה מתחיל בתחנת הר הרצל בסמוך לשכונת בית וגן, לבית הקברות הלאומי ולמוזיאון יד ושם.
משם ממשיך על שדרות הרצל ועולה על גשר המיתרים המתוח מעל הכניסה הראשית לעיר ואשר נבנה במיוחד לצורך מעברה של הרכבת מעל מפלס הרחוב ונתיבי התחבורה הרבים.
מהגשר יורד הקו לרחוב יפו ועובר דרך התחנה המרכזית ושוק מחנה יהודה הססגוני.
משם ממשיך במדרחוב יפו הנאה שנבנה לשימוש הרכבת הקלה והולכי הרגל הרבים במרכז העיר ומגיע עד תחנת העירייה לצד כיכר ספרא ממנה ניתן להגיע לעיר העתיקה ולרחבת ממילא.
מהעירייה ממשיך הקו דרך כיכר צה"ל לשער שכם, לאזורי המלונות בכביש 1 העירוני, לגבעת התחמושת ולצומת הגבעה הצרפתית. הקו נכנס לשכונות שועפאט ובית חנינא ומשם לפסגת זאב.
קצהו של הקו ממוקם בסמוך לרחוב חיל האוויר בפסגת זאב בואכה נווה יעקב.