חובת תיקוף

חובת התיקוף

כפיר פועלת בכל נושאי האכיפה על פי הוראות המדינה ובהתאם לחוק הקובע את חובת הרכישה ותיקוף הכרטיסים.


הרכבת הקלה היא אמצעי התחבורה הראשון בארץ שהינו "מערכת פתוחה" שעובדת על אמון; הנוסע נדרש לשלם ולתקף את הכרטיס עצמאית מבלי שהוא עובר דרך בקרה של שער או של נהג.


ההוראה לתקף את הכרטיסים היא מדיניות מערכתית שנקבעה על ידי משרד התחבורה לאור כוונתם להטמיע היום ובעתיד יותר ויותר מערכות פתוחות באמצעי התחבורה בישראל.


חובת התיקוף חלה על כל סוגי הכרטיסים החל מכרטיס נייר דרך חוזי ערך צבור וכרטיסיות ועד לכרטיסי המנוי כדוגמת חופשי חודשי, שבועי, סטודנטיאלי ועוד.


חובה זו נקבעה על ידי משרד התחבורה על מנת לאפשר קיום תחבורה ציבורית משולבת בין כלל המפעילים ומתן זכות לנוסע למעבר בין אמצעי התחבורה השונים במשך 90 דקות ממועד התיקוף הראשון. ללא תיקוף בכל נסיעה בכל אמצעי תחבורה לא ניתן יהיה לקיים מערכת זו לטובת כלל הנוסעים.


על פי חוק ובהנחיית משרד התחבורה חובה להצטייד בכרטיס נסיעה מתאים מראש, לתקפו במכשיר התיקוף מיד ובכל כניסה לרכבת ולוודא כי התיקוף תקין. נוסע שימצא ללא כרטיס נסיעה או כרטיס שלא תוקף כדין יחויב בחיוב מוגדל.


*חיוב מוגדל: מחיר נסיעה מלא בתוספת פיצוי כספי ע"ס 180 ₪ ע"פ חוק
בביקורת כרטיסים, חובת הנוסע להציג ולמסור את כרטיס הנסיעה לפקיד הרכבת על פי דרישתו.
לא ניתן לרכוש כרטיס נסיעה ברכבת | יש לשמור את כרטיס הנסיעה לביקורת עד לאחר יציאה מתחום התחנה.